Prof. Dr. Fahriye Oflaz

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doktora eğitimini 2001 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Yüksek Okulunda Psikiyatri Hemşireliği alanında, travma sonrası stres bozukluğu ile baş etme konusunda tamamladı. Aynı kurumda iki yıl öğretim görevliliği ardından, 2003 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doktora Sonrası Eğitim Programına katılarak misafir araştırmacı olarak bir yıl orada çalıştı. Johns Hopkins üniversitesinde lisans ve lisans üstü derslere katıldı. Travma ve afet konuları ilgili seminer ve kurslar aldı. Aralık 2004 tarihinden itibaren GATA HYO Psikiyatri Hemşireliği bilim dalı başkanlığı yaptı ve 22 Eylül 2011 tarihinde hemşirelikte doçentlik ünvanını aldı. Bir yıllık Sarıkamış asker hastanesi başhemşireliğini takiben Silahlı kuvvetlerden emekli olmuştur. Halen Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. SANERC tarafından yürütülmekte olan Eğitim hemşiresi eğitimi, Yoğunbakım hemşireliği kursu ve palyatif bakım kurslarında eğitimci olarak görev almaktadır.  Psikodrama Co-terapist ve EMDR terapisi sertifikalarına sahiptir.Eğitim ve araştırmaları daha çok travmatik stres, psikolojik ilk yardım, psikiyatri servislerinde bakım sorunları, terapötik ortam uygulamaları ve yaşamı tehdit eden hastalığı olan birey ve ailelerin yaşadığı psikososyal sorunlar, terapötik iletişim eğitimi ve araştırmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.