Doç. Dr. Üyesi Tuba Şengül

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Doktora eğitimini 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2012 yılında doktora eğitimi sırasında Sidney Üniversitesi ve Canberra Medikal ve Sağlık Araştırma Merkezi’ne misafir araştırmacı olarak katılmıştır. Hemşirelikde Temel Beceri konularının yanı sıra, kolorektal cerrahi, kolorektal kanserler, stoma ve yara bakımı konularında uzmanlaşmıştır. 2018 yılında, Amerika’da Yara Ostomi ve İnkontinans Hemşireler Birliği tarafından akredite edilen San Jose State Üniversitesinden CWON sertifikasını almış Washington Hospital’da yara ve stoma bakım ünitelerinde gözlem yaparak uzman öğretim üyeleri ile çalışma fırsatı bulmuştur. 2017 yılından itibaren SANERC’de düzenlenen ‘Kronik Yara Kursu’ ve ‘Sağlık Bakanlığı Onaylı Yara ve Stoma Bakım Hemşireliği Sertifika programlarının planlanması yürütülmesinde içerik uzmanı olarak görev  yapmaktadır. Kronik yaraların bakımı, önlenmesi ve koruyucu girişimler ve  stoma bakımı ile ilgili bir çok ulusal ve uluslararası çalışmaları mevcuttur.  Aynı zamanda Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans öğrencilerinin ‘Yara ve Stoma bakımı Track Programı’nda ‘Kronik Yara Bakımı’, ‘Stoma ve Yarada Vaka Yönetimi’ ve  ‘Advance Wound Care’ derslerini yürütmektedir.  Dr. Şengül 2017 yılından beri SANERC’de  düzenlenen ‘Kronik Yara Bakım Kursu’ ve ‘Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Yara ve Stoma Bakım Hemşireliği’ kurslarında içerik uzmanı ve koordinatör yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.